Perlit  

Perlit

perlitin;

% 70’ i sıvalarda agrega olarak,

% 15’ i çatı plakaları ve prefabrike konutlar için hazırlanan duvarların yapımında kullanılmaktadır.

Perlit'ten üretilen yapı malzemeleri hafif, ısı ve sese karşı daha yalıtkan, kimyasal etkilere karşı daha koruyucu ve yangına karşı daha dayanıklıdır. Ancak, basınca karşı mukavemeti daha düşüktür. Bunun için beton çelik binalarda ve prefabrike duvarlarda daha elverişlidir.

perlitin % 15’ i ise sıvıların ve içme sularının flitrasyonun da, tekstil sanayinde ağartıcı olarak, tarımda toprağın verimini artırılmasında ve hayvan yemlerinde dolgu maddesi olarak kullanılmaktadır.